قیمت هاست

میزبانی وب سایت

ما همچنین با فراهم آوردن سرور اختصاصی، ضمن ارائه قیمت‌های مناسب، بستری مطمئن را برای وب سایت شما فراهم می‌آوریم. شما با پرداخت هزینه سالیانه، ضمن برخورداری از امنیت مناسب، بروزرسانی‌های لازم را برای نرم‌افزارهای وب سایت خود را به رایگان خواهید داشت.

تاریخ بروزرسانی: ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
  پلن ۱ پلن ۲ پلن ۳ پلن ۴ پلن ۵
  ۱۵۵هزار
تومان - سالیانه
۱۷۵هزار
تومان - سالیانه
۳۵۵هزار
تومان - سالیانه
۶۲۵هزار
تومان - سالیانه
۸۲۵هزار
تومان - سالیانه
Disk quota
فضای دیسک
۲۵۰ مگابایت ۵۰۰ مگابایت ۱۰۰۰ مگابایت ۲۰۰۰ مگابایت ۵۰۰۰ مگابایت
Monthly bandwidth
ترافیک ماهانه
۲۵ گیگابایت ۵۰ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت ۲۰۰ گیگابایت ۵۰۰ گیگابایت
FTP Accounts
کاربر اف‌تی‌پی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
Email Accounts
تعداد رایانامه
۱۰ ۲۰ ۴۰ ۸۰ ۱۶۰
Databases
پایگاه‌داده
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
Sub Domains
زیر دامنه
۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰
Parked Domains
دامنه پارک شده
۲ ۵ ۱۰ ۲۰ ۴۰
Addon Domains
دامنه افزوده
- - ۱ ۲ ۳
© ۱۳۸۷-۱۴۰۱ رسپینار.