نمونه کارها

قطب علمی بهینه‌سازی مصرف انرژی در مکانیزاسیون کشاورزی

هیات پهلوانی و ورزش‌های زورخانه‌ای خوزستان

کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی سردرود