شماره‌حساب‌ها

لطفا برای پرداخت هزینه از یکی از شماره حساب‌های زیر استفاده کنید. همه حساب‌ها به نام حمید عباس‌زاده پیوستی می‌باشند. بعد از پرداخت حتما طریق فرم تماس با ما و تلفن اطلاع دهید.

بانک ملی ایران

شماره حساب: ۰۳۰۶۸۷۰۷۲۱۰۰۸

شماره کارت: ۶۰۳۷-۹۹۱۸-۶۹۳۳-۴۴۱۱

شبا: IR68 0170 0000 0030 6870 7210 08

بانک سامان

شماره حساب: ۹۶۰۱-۸۰۰-۲۵۱۵۶۵-۱

شماره کارت: ۶۲۱۹-۸۶۱۰-۳۱۹۲-۵۸۸۵

شبا: IR89 0560 9601 8000 0251 5650 01